معرفی اجزای تشکیل دهنده پوشش های پودری

  1. رزین ها
  2. عوامل شبکه ای کننده (سخت کننده ها)
  3. پشت پوش کننده
  4. پرکننده ها
  5. پیگمنت ها
  6. افزودنی ها
گفتگوبرای گفتگو اینجا را کلیک کنید!+
error: Content is protected !!