انواع رنگ های پودری

معرفی محصولات به طور کلی رنگ های پودری ازلحاظ طرح به دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند.در برخی محصولات چند طرح با هم ادغام می شوند. ساده لاک شفاف چرمی سنباده ای چکشی پوست کروکودیلی متالیک(اختلاط خشک) متالیک…